8 Tháng 3 - Thưởng Nhân Ba

Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 08/03/2021 đến 31/03/2021

Thể lệ chương trình

1. Giải thưởng ngày

Cách thức tham gia

Hunter tham gia giới thiệu ứng viên, với mỗi ứng viên được Recruitery duyệt (Recruitery approved) các hunter sẽ được ghi nhận là một lượt approve. Một ứng viên các hunter có thể giới thiệu vào nhiều jobs khác nhau để tăng cơ hội nhận thưởng cho mình.

Các hunter đạt các mốc giới thiệu ứng viên mỗi ngày tương ứng với từng mốc dưới đây sẽ nhận thưởng nóng tiền mặt. Lưu ý: tiền thưởng được trao dựa trên tổng số CV được Recruitery duyệt trong ngày (từ 0h-23:59h hàng ngày).

Cơ cấu giải thưởng

  • Giải đồng: Với 2 ứng viên được Recruitery duyệt/ ngày => Nhận thưởng 50.000đ
  • Giải bạc: Với 7 ứng viên được Recruitery duyệt/ ngày => Nhận thưởng 200.000đ
  • Giải vàng: Với 10 ứng viên được Recruitery duyệt/ ngày => Nhận thưởng 1.000.000đ

2. Giải thưởng tuần

Cách thức tham gia

Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng dành cho những hunter có số lượng duyệt (approved) từ 15 ứng viên trở lên sẽ có cơ hội điểm danh và giật giải thưởng tuần trị giá 500.000đ.

Các hunter sẽ giật giải trên nhóm Telegram của Recruitery với hình thức:
Điểm danh theo thứ tự từ người có số lượng cv được duyệt từ cao xuống thấp (điều kiện cần là trong tuần có 15 ứng viên được duyệt), nếu ai không có mặt sẽ chuyển qua bạn tiếp theo. Mỗi hunter sẽ có 1 phút để giật giải.

Cơ cấu giải thưởng

  • Hunter đủ điều kiện Tuần 1 (08-14/3/2021) - tham gia điểm danh giật giải vào 14h00 Thứ Ba (16/3/2021)
  • Hunter đủ điều kiện Tuần 2 (15-21/3/2021) - tham gia điểm danh giật giải vào 14h00 Thứ Ba (23/3/2021)
  • Hunter đủ điều kiện Tuần 3 (22-28/3/2021) - tham gia điểm danh giật giải vào 14h00 Thứ Ba (30/3/2021)

Những người may mắn trúng thưởng sẽ được thông báo trên Telegram và Facebook của Recruitery hằng tuần.

Lưu ý: Một ứng viên được tính là hợp lệ khi hồ sơ được ứng viên xác nhận giới thiệu và chuyển qua bước tiếp theo (Recruitery Approved, Schedule Interview,...). Các ứng viên bị hunter hủy giới thiệu (cancel referal) sẽ không được tính.

 

Bắt đầu:

Tham gia chương trình hoặc giải đáp thắc mắc tại nhóm Telegram: https://t.me/joinchat/QAaWv0NEJhrWTNBtSmo7pw

Đăng ký tài khoản headhunter tại link: https://app.recruitery.co

Bắt đầu tham gia giới thiệu tại link: https://app.recruitery.co/recruiter/jobs

 

Cập nhật kết quả tại đây:

Ngày 8/3:

Ngày 9/3:

 

Ngày 10/3: