Nhận thưởng ngay khi giới thiệu lần đầu

 

Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 01/07/2021 đến 08/08/2021

Đối tượng tham gia

Không quan trọng bạn đăng ký tài khoản khi nào, chỉ cần bạn có lần đầu tiên giới thiệu ứng viên từ tháng 7/2021 

Tất cả các hunter đủ điều kiện trên khi có phát sinh lượt giới thiệu và được duyệt đầu tiên từ tháng 7/2021 -> 8/8/2021 sẽ có cơ hội tham gia giới thiệu và nhận thường từ chương trình "Nhận thưởng ngay khi giới thiệu lần đầu"

Thể lệ chương trình

Cách thức tham gia

Các bạn CTV tuyển dụng tham gia chương trình "Nhận thưởng ngay khi giới thiệu lần đầu" dưới hình thức giới thiệu ứng viên; với mỗi ứng viên được Recruitery duyệt (Recruitery approved) thành công, các bạn sẽ được tính 1 lượt giới thiệu thành công.

Lưu ý: tiền thưởng sẽ được trao dựa trên tổng số CV được hunter giới thiệu thành công trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2021 đến ngày 08/08/2021.

Cơ cấu giải thưởng

  • Với 3 lượt giới thiệu thành công  => Nhận thưởng 50.000đ
  • Với 5 lượt giới thiệu thành công  => Nhận thưởng 100.000đ

Lưu ý: Một lượt giới thiệu được tính là thành công khi hồ sơ được ứng viên xác nhận giới thiệu và chuyển qua bước tiếp theo (Recruitery Approved, Schedule Interview,...). Các ứng viên bị hunter hủy giới thiệu (cancel referal) sẽ không được tính.

Bắt đầu:

Tham gia chương trình hoặc giải đáp thắc mắc tại nhóm Telegram: https://t.me/joinchat/QAaWv0NEJhrWTNBtSmo7pw

Đăng ký tài khoản headhunter tại link: https://app.recruitery.co

Bắt đầu tham gia giới thiệu tại link: https://app.recruitery.co/recruiter/jobs

Related Posts