Backend engineer

Backend Backend

Icon company Company

EcoTruck

Icon salary Salary
780 - $1,100
Icon Location Location
Ho Chi Minh
Icon Vacancies Vacancies
3 persons

Benefit

13th month salary
Flexible working time
Full social insurance
Others
Abundant allowances (lunch, gym, parking, etc.)
Salary review
Travel/company trips
Laptop/desktop for works
Performance bonus
Free lunch and Snacks
Extra health insurance
Work-from-home policy

Job Overview And Responsibility

● Build and operate highly-scalable backend services and systems./ Xây dựng và vận hành các hệ thống và backend service có độ mở rộng nhanh chóng. ● Analyze requirements, design and develop functionalities and improvements to products in a secure, and well-tested way./ Phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển các tính năng và các cải thiện cho các sản phẩm một cách bảo mật và chuẩn chỉnh. ● Optimize backend systems and services for computational efficiency, data security and scalability./ Tối ưu các dịch vụ và hệ thống backend để tăng tính hiệu quả, bảo mật dữ liệu và khả năng mở rộng. ● Participate in code review./ Thực hiện việc code review. ● Collaborate with other software engineers, product owners, designers to build the product./ Cộng tác với các kỹ sư phần mềm khác, product owner và người thiết kế để xây dựng sản phẩm.

Required Skills and Experience

● Minimum 2 years experience with backend development/ Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình backend ● Passionate about coding and programming, innovation, and solving problems. / Có đam mê lập trình, đổi mới và giải quyết vấn đề. ● Strong coding skills with experience in at least one backend programming language (like Python, Java, etc.)./ Kỹ năng lập trình vững với ít nhất một ngôn ngữ lập trình backend như Python, Java,... ● Familiar with a web framework that follows MVC model or similar./ Quen thuộc với một web framework tuân theo mô hình MVC hoặc các mô hìnhtương tự. ● Familiar with Linux development environments./ Quen thuộc với môi trường phát triển trên Linux. ● Experience with MySQL / Có kinh nghiệm với MySQL. ● Experience with queueing and messaging systems. / Có kinh nghiệm với các hệ thống queueing và messaging. ● Experience developing features for product/ Có kinh nghiệm phát triển cáctính năng cho sản phẩm. ● Experience with unit tests, code coverage, and code refactoring./ Có kinh nghiệm viết unit tests, code coverage, cải tiến chất lượng code.

Why Candidate should apply this position

● Performance bonus/ Thưởng theo năng lực ● ESOP based on performance and contribution/Cổ phần thưởng dựa vào hiệu quả làm việc và sự đóng góp ● Social insurance and health insurance (on 100% of gross salary)/ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm ý tế được đóng trên 100% lương ● Additional premium health care/Bảo hiểm y tế cao cấp bổ sung ● Paid annual health check up/ Khám sức khỏe tổng quát hằng năm ● Performance and salary review at least once a year/ Đánh giá hiệu quả công việc và mức lương ít nhất mỗi năm một lần ● Monthly team building budget, which does NOT roll over / Có quỹ riêng hằng tháng để từng team tổ chức các hoạt động trong team mình. Quỹ này phải được sử dụng hằng tháng, không được tích luỹ ● Company trips and other team building activities (encouraged to do marathon or triathlon) / Kỳ nghỉ dưỡng cho cả công ty hằng năm và các hoạt động team building khác (khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là marathon và ba môn phối hợp) ● Office goodies including daily healthy snacks, good coffee and tea, healthy beverages, and a great office atmosphere / Không khí văn phòng thoải mái sáng tạo với nhiều đồ ăn thức uống, cafe, trà miễn phí.


Similar jobs

Frontend Engineer

780 - $1,100

Reward $696/Candidate

Refer now

Senior Frontend Engineer

1,000 - $1,500

Reward $870/Candidate

Refer now

Senior Backend engineer

1,000 - $1,500

Reward $870/Candidate

Refer now