+$15,000 Are you looking for your next job? Let our headhunters help you Go >

3+The opportunity to introduce the job of the Category .Net Core Developer

This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM .NET Software Engineer

JavaScript CSS3 HTML .NET .NET Core OOP C# Developer

1,200 - $1,800

Reward $870/Candidate

URGENTRefer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Full Stack Developer (.Net Core C# /ReactJS)

ReactJS .NET Core .NET Angular React Fullstack

1,200 - $3,000

Reward $1,217/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM .NET Technical Lead

English Angular Leadership .NET SQL Developer

1,800 - $2,500

Reward $1,217/Candidate

Refer now

Tuyển dụng việc làm C# / .Net Core Developer lương cao | Recruitery

 

1. C# / .Net Core Developer là gì?

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hiện đại, được thiết kế xung quanh Cơ sở hạ tầng ngôn ngữ chung. Một lập trình viên C# tuyệt vời có khả năng xử lý nhiều khía cạnh của việc phát triển một ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hiệu suất, khả năng mở rộng, bảo mật, thử nghiệm, v.v. Các lập trình viên C# có thể phát triển các ứng dụng hiện đại chạy trên máy tính để bàn hoặc thậm chí các quy trình back-end tinh vi cung cấp năng lượng cho các ứng dụng web hiện đại. Các framework .Net và Mono kết hợp cho phép một loạt các nền tảng được nhắm mục tiêu bởi các ứng dụng được phát triển với C#.

.NET Core là một nền tảng phát triển đa mục đích, nguồn mở. Bạn có thể tạo các ứng dụng .NET Core cho Windows, macOS và Linux cho các bộ xử lý x64, x86, ARM32 và ARM64 bằng nhiều ngôn ngữ lập trình. Các framework và API được cung cấp cho đám mây, IoT, giao diện người dùng khách và học máy.

NET core Developer - Recruitery

.NET Core có các đặc điểm sau:

- Đa nền tảng: Chạy trên các hệ điều hành Windows, macOS và Linux.
- Nguồn mở: Khung .NET Core là nguồn mở, sử dụng giấy phép MIT và Apache 2. .NET Core là một dự án .NET Foundation.
- Hiện đại: Nó thực hiện các mô hình hiện đại như lập trình không đồng bộ, các mẫu không sao chép bằng cách sử dụng các cấu trúc và quản trị tài nguyên cho các container.
- Hiệu suất: Cung cấp hiệu suất cao với các tính năng như nội tại phần cứng, biên dịch theo tầng và Span .
- Phù hợp giữa các môi trường: Chạy mã của bạn với cùng một hành vi trên nhiều hệ điều hành và kiến trúc, bao gồm x64, x86 và ARM.
- Các công cụ dòng lệnh: Bao gồm các công cụ dòng lệnh dễ sử dụng có thể được sử dụng để phát triển cục bộ và tích hợp liên tục.
- Triển khai linh hoạt: Bạn có thể bao gồm .NET Core trong ứng dụng của mình hoặc cài đặt song song (cài đặt toàn người dùng hoặc toàn hệ thống). Có thể được sử dụng với các container Docker.

2. Sự khác nhau giữa .NET và .NET Core

Nếu bạn phải lựa chọn giữa .NET Framework và .NET Core ngày hôm nay, đây là các tiêu chí. Hãy nhớ rằng, một năm nữa, bạn có thể không muốn chọn .NET Framework.

.NET Framework là lựa chọn tốt hơn nếu bạn:
- Không có thời gian để tìm hiểu công nghệ mới.
- Cần một môi trường ổn định để làm việc.
- Có lịch phát hành gần hơn.
- Chúng tôi đã làm việc trên một ứng dụng hiện có và mở rộng chức năng của nó.
- Đã có một đội ngũ hiện có với chuyên môn .NET và xây dựng phần mềm sẵn sàng sản xuất.
- Không muốn đối phó với các nâng cấp và thay đổi liên tục.
- Xây dựng các ứng dụng khách Windows bằng Windows Forms hoặc WPF

.NET Core là lựa chọn tốt hơn nếu bạn:
- Muốn nhắm mục tiêu ứng dụng của bạn trên các hệ điều hành Windows, Linux và Mac.
- Không sợ học những điều mới.
- Không sợ phá vỡ và sửa chữa mọi thứ vì .NET Core vẫn chưa hoàn thiện.
- Một sinh viên chỉ đang học .NET.
- Thích mã nguồn mở.

NET core Developer 2 - Recruitery.jpg

3. Kỹ năng và kiến thức đối với C# / .Net Core Developer

Dưới đây là danh sách toàn diện về trình độ và kỹ năng mong muốn nhất được yêu cầu để trở thành lập trình viên C# (C# developer) thành công

- Tham gia sâu rộng vào việc xây dựng các dịch vụ web REST dựa trên SOAP và sử dụng API WCF / Web
- Thông tin nâng cao của OOA / OOD và khả năng hiểu và sử dụng các thiết kế cấu hình
- Học tập về UNIX và một số kinh nghiệm phát triển nội dung Perl và Shell.
- Làm quen với các khung kiểm soát nguồn như Perforce và Git / Stash
- Những cuộc gặp gỡ vững chắc làm việc trong Phương pháp Agile / Scrum như một bậc thầy về scrum và một người lập kế hoạch
- Tư duy phê phán mạnh mẽ và kỹ năng xác định nguyên nhân gốc rễ.
- Khả năng liên quan mạnh mẽ cho phép nỗ lực khả thi và phối hợp với các lập trình viên, hoạt động và kinh doanh
- Cấu hình mạnh mẽ và quản lý phát hành sản xuất.
- Bằng cử nhân Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính / Phần mềm hoặc lĩnh vực liên quan
- Kiến thức về Warehouse Lending là một bổ sung đáng chú ý cho bộ kỹ năng
- Kỹ năng tích hợp LoanIQ là một điều đáng chú ý 
- Kỹ năng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
- Trước khi tham gia vào công việc kinh doanh ngân sách
- Kiến thức về các mục MQ, lý tưởng nhất là IBM WebSphere MQ
- Kiến thức về các thiết bị Lean / 5S / Six Sigma, giai đoạn SDLC và điều kiện nâng cao MS

NET core Developer 3 - Recruitery.jpg

4. Vai trò của một lập trình viênC# / .Net Core (C# / .Net Core Developer)

Danh sách được đưa ra ở đây là một vai trò điển hình cho lập trình viên Junior C# .NET Core
- Định cấu hình, tạo, kiểm tra, hỗ trợ và truyền tải khu vực làm việc, web tùy chỉnh và các ứng dụng di động.
- Lắp ráp các điều kiện tiên quyết lập trình máy khách và tạo các ứng dụng và dự án lập trình liên quan.
- Nghiên cứu và đánh giá các tiến bộ và các mặt hàng liên quan đến lập trình.
- Phác thảo và tạo thử nghiệm và hỗ trợ các chiến lược và bài tập.
- Tạo và soạn một mã hóa tuyệt vời đáp ứng các điều kiện tiên quyết của khách hàng.
- Làm tài liệu lập trình và làm mới tài liệu hiện có.
- Định cấu hình, tạo và thực thi các ứng dụng cơ bản bằng ngôn ngữ C#.
- Giúp đỡ và hỗ trợ các đồng nghiệp khác về các chủ trương khác nhau.
- Thúc đẩy các đồng nghiệp nhận thức được các hoạt động Ngày đáo hạn và bên trong các kế hoạch tài chính của khách hàng.
- Thực tế hóa các thực tiễn, mô hình và kỹ thuật tốt nhất bao gồm các triết lý chất lượng và truyền đạt.
- Đảm bảo tính nhất quán với các quy trình và hệ thống lập trình được ghi lại trong suốt vòng đời của các mục lập trình.

NET core Developer 4 - Recruitery.jpg

5. Một số vị trí Recruitery tuyển dụng và yêu cầu về C# / .Net Core Developer

Recruitery có khá nhiều các job về C# / .Net Core Developer, bạn có thể tham khảo tại đây: https://recruitery.co/job.html?location=0&keyword=.net

Dưới đây là một số yêu cầu trong JD của các nhà tuyển dụng hợp tác với Recruitery:

- Bằng cử nhân về lập trình máy tính, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực liên quan
- Ít nhất x năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực liên quan
- C #, .Net, .Net Core, ASP.NET Core, Entity Framework Core, LINQ
- HTML, CSS, Bootstrap, JS, jQuery, Angular2 +, React
- Thiết kế và mô hình hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL / MS SQL Server)
- Visual Studio
- Kiến thức thành thạo về thực hành lập trình và các mẫu thiết kế
- Hiểu biết sâu sắc về các khái niệm thiết kế hướng đối tượng
- Ưu tiên trải nghiệm Điện toán đám mây và CI / CD nhưng không bắt buộc
- Có khả năng phân tích và làm quen với các hệ thống phức tạp
- Tham gia phân tích yêu cầu của dự án;
- Phối hợp với các nhóm nội bộ & quốc tế để sản xuất thiết kế và kiến trúc phần mềm;
- Viết mã sạch, có thể mở rộng bằng ngôn ngữ lập trình .NET;
- Kiểm tra và triển khai các ứng dụng và hệ thống;
- Sửa đổi, cập nhật, tái cấu trúc và gỡ lỗi mã;
- Cải thiện phần mềm hiện có;
- Phát triển tài liệu trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

NET core Developer 5 - Recruitery.jpg