+$15,000 Are you looking for your next job? Let our headhunters help you Go >
Job remote 2022
Synthesis

Job remote 2022

Remote job - làm việc gì từ xa là gì?


Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc cho phép bạn làm việc tại nhà khi mùa dịch covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thì bạn có thể ngạc nhiên về sự đa dạng của các thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại công việc này. Telecommuting, Công việc ảo (virtual job), Công việc từ xa (remote job), Công việc tại nhà,... - Các thuật ngữ này thường được sử dụng làm từ đồng nghĩa với nhau. Tất cả đều xác định một công việc không được thực hiện từ bên trong một văn phòng truyền thống.

Thay vì đi lại đến một văn phòng mỗi ngày để làm việc từ một bàn được chỉ định, việc làm remote có thể thực hiện các dự án của họ ở bất cứ đâu với yêu cầu là hoàn thành  mục tiêu được giao. Mọi người có sự linh hoạt để tạo cho mình không gian làm việc, địa điểm và cả thời gian làm việc; chỉ cần công việc của bạn được hoàn thành trước thời gian được đề ra.

This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Country Engineering Manager

Problem Solving Analytical Communications Management Information Technology Enginering

Negotiable

Reward $0/Candidate

Sourcing Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Lead Technology Architect

Information Technology Cloud Software Architect

Negotiable

Reward $0/Candidate

Sourcing Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Lead Application Architect

Information Technology API JavaScript REST Python C# Applications Java Software Architect

Negotiable

Reward $0/Candidate

Sourcing Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

DevOps Engineer

Pipelines DevOps DevOps Enginering

Negotiable

Reward $0/Candidate

Sourcing Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Infrastructure Cloud Engineer

AWS Windows Server Azure Linux Enginering

Negotiable

Reward $0/Candidate

Sourcing Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Senior Social Media Content Creator (Full-time remote)

Social Media Management Content Strategy Content Writing Content creator

3,000 - $5,000

Reward $2,826/Candidate

This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Social Media Content Creator (Full-time remote)

Content Strategy Social Media Management Content Writing Content creator

2,000 - $3,000

Reward $1,522/Candidate

This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Principal/Expert Unreal Engineer

Algorithm C++ Unreal Software Game Development Game

Negotiable

Reward $2,174/Candidate

Urgent
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

Endpoint Security Engineer (1-year contractor)

Security AWS Azure Enginering

1,600 - $3,300

Reward $2,174/Candidate

Urgent
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

[ID] Senior Software Engineer - Backend (Full-time remote)

Backend PHP ASP / ASP.NET Backend Developer

400 - $670

Reward $261/Candidate

Urgent