Job remote 2022
Synthesis

Job remote 2022

Remote job - làm việc gì từ xa là gì?


Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc cho phép bạn làm việc tại nhà khi mùa dịch covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thì bạn có thể ngạc nhiên về sự đa dạng của các thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại công việc này. Telecommuting, Công việc ảo (virtual job), Công việc từ xa (remote job), Công việc tại nhà,... - Các thuật ngữ này thường được sử dụng làm từ đồng nghĩa với nhau. Tất cả đều xác định một công việc không được thực hiện từ bên trong một văn phòng truyền thống.

Thay vì đi lại đến một văn phòng mỗi ngày để làm việc từ một bàn được chỉ định, việc làm remote có thể thực hiện các dự án của họ ở bất cứ đâu với yêu cầu là hoàn thành  mục tiêu được giao. Mọi người có sự linh hoạt để tạo cho mình không gian làm việc, địa điểm và cả thời gian làm việc; chỉ cần công việc của bạn được hoàn thành trước thời gian được đề ra.

This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Manual QA/QC/Tester - Open remotely 100% (Saigon suburbs or other provinces)

QA QC QA/QC

15,000,000 - $35,000,000

Reward $609/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Automation QA/QC/Tester - Open remotely 100% (Saigon suburbs or other provinces)

QA QC Test Automation QA/QC

25,000,000 - $40,000,000

Reward $609/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Frontend Engineer (Full-time remote)

FrontEnd VueJS English JavaScript Enginering

3,000 - $5,000

Reward $3,043/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Endpoint Security Engineer

Security AWS Azure Enginering

1,600 - $3,300

Reward $2,217/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Cloud Security Engineer

Docker Cloud AWS Azure Linux Python Enginering

Up to $2,300

Reward $1,609/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM [ID] Senior Software Engineer - Backend (Full-time remote)

Backend PHP ASP / ASP.NET Backend Developer

400 - $670

Reward $261/Candidate

Urgent Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Principal/Expert Unreal Engineer

Game Development Unreal Algorithm C++ Software Game

Negotiable

Reward $2,174/Candidate

Urgent Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM [ID] Senior Frontend Developer (Full-time remote)

AngularJS ReactJS VueJS HTML CSS3 Frontend Developer

400 - $670

Reward $261/Candidate

Refer now
This is a Premium Job that is only visible to ones that reach 15 referrals per month

PREMIUM Middle Fullstack (.NET core) - Open remotely 100%

.NET Core .NET ReactJS Fullstack

Up to $1,500

Reward $696/Candidate

Urgent Refer now