Job remote 2022
Synthesis

Job remote 2022

Remote job - làm việc gì từ xa là gì?


Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc cho phép bạn làm việc tại nhà khi mùa dịch covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thì bạn có thể ngạc nhiên về sự đa dạng của các thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại công việc này. Telecommuting, Công việc ảo (virtual job), Công việc từ xa (remote job), Công việc tại nhà,... - Các thuật ngữ này thường được sử dụng làm từ đồng nghĩa với nhau. Tất cả đều xác định một công việc không được thực hiện từ bên trong một văn phòng truyền thống.

Thay vì đi lại đến một văn phòng mỗi ngày để làm việc từ một bàn được chỉ định, việc làm remote có thể thực hiện các dự án của họ ở bất cứ đâu với yêu cầu là hoàn thành  mục tiêu được giao. Mọi người có sự linh hoạt để tạo cho mình không gian làm việc, địa điểm và cả thời gian làm việc; chỉ cần công việc của bạn được hoàn thành trước thời gian được đề ra.

Recruitment delivery

Teamwork English Recruitment

Up to $1,000 | Ho Chi Minh, Ha Noi, Remote

Reward $174/Candidate

UrgentRefer now

Senior Ruby Developer (Full-time Remote)

Ruby on Rails API CoffeeScript Developer

Up to $2,800 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $957/Candidate

Refer now

Support Engineer (Full-time remote)

MySQL PHP Laravel API REST ReactJS SQL Enginering

2,100 - $4,300 | Remote

Reward $2,174/Candidate

Refer now

Marketing Lead (Full-time remote)

Marketing Management Marketing Strategy Digital Marketing

3,000 - $5,000 | Remote, Singapore

Reward $3,043/Candidate

Refer now

Backend Engineer (Full-time remote)

Backend Backend

Up to $4,000 | Remote

Reward $1,957/Candidate

Refer now

Senior Java Engineer (Full-time remote)

Spring MySQL Java Developer

2,500 - $3,500 | Remote, Ha Noi, Ho Chi Minh

Reward $1,739/Candidate

Refer now

iOS Mobile Engineer (Full-time remote)

iOS Development Developer

$2,000 to Negotiable | Remote

Reward $2,174/Candidate

Refer now

Shopify Application Support Expert (Full-time remote)

Shopify HTML APIs Customer Service

Up to $620 | Remote

Reward $217/Candidate

Refer now

Java Engineer

Negotiable | Thua Thien Hue, Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Remote, Binh Duong

Reward $0/Candidate

Refer now

Senior Software Engineer (React / Next.js) (Full-time Remote)

Node.js ReactJS NextJS Backend Frontend Fullstack

1,500 - $3,000 | Remote

Reward $1,565/Candidate

UrgentRefer now

Senior Flutter Developer (Full-time Remote)

Mobile

2,000 - $4,000 | Remote

Reward $1,957/Candidate

Refer now

[PH] Business Development (Full-time Remote)

Business Development

480 - $680 | Remote, Philippines

Reward $348/Candidate

Refer now

[PH] Senior Business Development (Full-time Remote)

Business Development

$650 to Negotiable | Remote, Philippines

Reward $522/Candidate

Refer now

Data Engineer (Full-time Remote)

Big Data Computer Science Data Analyst

Up to $2,000 | Ha Noi, Ho Chi Minh, Remote

Reward $870/Candidate

Refer now

Frontend Engineer (Full-time remote)

English VueJS JavaScript FrontEnd Enginering

3,000 - $5,000 | Singapore, Remote

Reward $3,043/Candidate

Refer now

Art Director

UI / UX Designer

Up to $2,000 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $870/Candidate

UrgentRefer now

[HCM] Senior Backend developer (PHP Laravel) (Full-time Remote)

RESTful API PHP Laravel Backend

$1,100 to Negotiable | Remote, Ho Chi Minh

Reward $783/Candidate

Refer now

[HN] Senior Frontend (Full-time Remote)

HTML CSS3 JavaScript ReactJS Frontend

1,500 - $2,500 | Ha Noi, Remote

Reward $1,522/Candidate

Refer now

[HN] Senior PHP Laravel Backend (Full-time Remote)

Backend RESTful API PHP Laravel Backend

$1,100 to Negotiable | Remote, Ha Noi

Reward $783/Candidate

Refer now

[HCM] Senior Frontend (Full-time Remote)

ReactJS HTML JavaScript VueJS Frontend

1,500 - $2,500 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $1,522/Candidate

Refer now

Key Account/ Commercial Specialist (Full-time Remote)

eCommerce Account Management Account Management

1,300 - $1,500 | Thailand, Remote

Reward $1,087/Candidate

Refer now

Lead Server Engineer (Full-time Remote/onsite)

C# Java Python NodeJS

$3,000 to Negotiable | Remote, Ho Chi Minh

Reward $2,609/Candidate

UrgentRefer now

Server Engineer (Full-time Remote/onsite)

C# Java Python NodeJS

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Reward $1,087/Candidate

UrgentRefer now

Backend developer (PHP Laravel) (Full-time Remote)

RESTful API PHP Laravel Backend

Up to $1,300 | Remote

Reward $565/Candidate

UrgentRefer now

Frontend Engineer (Full-time Remote)

JavaScript HTML ReactJS VueJS Frontend

Up to $1,300 | Remote

Reward $565/Candidate

UrgentRefer now

Full Stack Engineer (Full-time Remote)

C# ReactJS .NET Core Google Cloud Platform React Native Developer

$1,000 to Negotiable | Remote

Reward $652/Candidate

Refer now

Blockchain Tech Lead (Full-time Remote/onsite)

Negotiable | Remote, Ho Chi Minh

Reward $1,739/Candidate

UrgentRefer now

Senior RoR Engineer

Ruby on Rails Full Stack Developer

2,000 - $4,000 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $1,391/Candidate

Refer now

RoR Engineer

Ruby on Rails Full Stack Developer

3,000 - $4,000 | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Reward $696/Candidate

Refer now

Junior Software Engineer

TypeScript Ruby on Rails JavaScript

1,100 - $3,000 | Singapore, Remote

Reward $1,000/Candidate

UrgentRefer now

Creative Marketing Artist

Arts & Crafts Marketing

600 - $1,000 | Philippines, Indonesia, Remote

Reward $565/Candidate

Refer now

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

TypeScript JavaScript Ruby on Rails ReactJS

Up to $5,000 | Ha Noi, Ho Chi Minh, Remote

Reward $1,739/Candidate

UrgentRefer now

Unity Developer

Unity 3D Game Development Game Developer

500 - $1,000 | Ha Noi, Remote

Reward $304/Candidate

Refer now