🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

313+ Cơ hội giới thiệu

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh

Sale Consultant Sales

260 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên STEAM

Teaching Skill Scientific Research Teacher

300 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior QA (only local candidates in Indonesia)

QA QC SQL MongoDB QA/QC

900 - 1,000 $ | Indonesia

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Lead (only local candidates in Indonesia)

QA QC SQL MongoDB QA/QC

1,200 - 1,500 $ | Indonesia

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Assistant Sales Manager

Sales Electrical Engineering Sales

600 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Marketing Management Marketing

900 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Content Writer

Marketing Content Marketing UI / UX Marketing

400 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Campaign Planning

Marketing Management Marketing

700 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Design Drawing Designer Game Mobile

650 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer - VueJS (onsite Korea)

JavaScript VueJS ReactJS Frontend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Admissions Manager

Management Administration

850 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

jQuery FrontEnd HTML5 CSS3 Frontend

600 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Accountant (only local candidates in Singapore)

Accounting Finance Finance / Accounting

1,800 - 2,100 $ | Singapore

Thưởng 38,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Product Manager Product Management

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer (Go/Nodejs/Python)

Backend Python Docker C Programming Golang Developer

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Big Data

Big Data Business Intelligence SQL Enginering

2,500 - 4,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Architect - LAMP

Apache Nginx Linux MySQL PHP Software Architect

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Java, Spring)

Java Enginering Developer Fullstack

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior FrontEnd Developer

FrontEnd Frontend

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Architect – Microsoft

Software Architecture .NET Core .NET Software Architect

2,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay