Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

125+ Cơ hội giới thiệu

Software Architect (NodeJS, Javascript - Upstar Labs)

Product Development JavaScript NodeJS Software Architect

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java Engineer

Java Spring Backend

1,100 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UX/UI Designer

CSS3 Software Architect UI-UX HTML5 Enginering

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Lead

Java Spring Java AWS Backend Backend

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mean Stack Developer (Full-time Remote)

FrontEnd Backend MVC Git

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

React Native Developer

React Native Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PHP Developer

HTML PHP Laravel Developer

550 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

RESTful API Serpent Solidity Development JavaScript C Python Golang Cython Backend

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

HTML CSS3 JavaScript ReactJS NodeJS RESTful API Fullstack

650 - 950 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full Stack Dev (NodeJS/ReactJS/Vuejs/ JavaScript)

ReactJS DevOps AWS Node.js MongoDB CSS3 Wordpress HTML5 Bootstrap Fullstack

1,000 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Architect Engineer (NodeJS, ReactJS)

JavaScript Node.js ReactJS Manager RESTful API Software Architect

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Magento 2 (3-month project)

Backend

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior JAVA Architect

Java Computer Science Software Development Training Architecture Management Software Architect

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior PHP Developer

PHP Symfony PHP Drupal Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior React Native

Mobile App Development React Native REST SOAP Frontend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer (Fulltime Remote)

Web Development Golang JavaScript NodeJS Backend

1,500 - 1,800 $ | Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Leader

Technology Software Development Leadership Skills Product Management

1,500 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Business Analyst Product Manager Scrum Agile Product Management

1,500 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer

Golang Software Development Redis RESTful API SQL Developer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (Bình Dương)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | Bình Dương

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay