Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

42+ Cơ hội giới thiệu

Senior Project Management Associate
Project Management Microsoft Office Project Management

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Head of Marketing
Marketing Digital Marketing Analytics Content Writing Marketing

2,500 - 3,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Product Owner
Product Management Software Development Agile Development Communications Problem Solving Presentations Computer Science Product Management

3,500 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
MARKETING EXECUTIVE (ASSITANT BRAND)
Brand Marketing Communications Content Writing Marketing

300 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
Head of Accounting
Finance Accounting Leadership Skills Real Estate Finance / Accounting

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Deputy Operation Director
Real Estate Problem Solving Interpersonal Skills Operation Management

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 49,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Business Development Lead (+ attractive Commission)
Sales English Sales

200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Sales Engineer
Negotiation English Problem Solving Microsoft Office Technical Sales

430 - 700 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Marketing Manager
Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Curriculum Managers
Teaching Skill English Communications Problem Solving

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Phó Giám đốc Đào Tạo
Analytical Design Training Teaching Skill Information Technology Mentoring Planning Management Communications Project Management

1,300 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Telesales
Sales

230 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Marketing Manager
Marketing Communications Negotiation Marketing

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Project Management Associate
Project Management Microsoft Office Project Management

430 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh
Sale Communications Customer Service Sales

260 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior UI/UX Designer
UI / UX Adobe Illustrator Photoshop

1,200 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
FX Animator (BONUS 350K/INTERVIEW)
English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Sales IT (làm việc tại Nhật Bản)
Sales Japanese Negotiation Sales

1,700 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân - HS vay thế chấp
Negotiation Interpersonal Skills

400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
CFO
Logistics Financial Planning Financial Analysis Finance Leadership Analytics Negotiation Microsoft Office CFO

2,000 - 3,500 $ | Ha Noi

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay