Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

88+ Cơ hội giới thiệu

Art Director

Creativity Marketing UI / UX

1,400 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 22,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Content Leader

Content Marketing Leads Digital Marketing

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh, Cambodia

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Performance Marketing

Digital Marketing Google Adwords Facebook Marketing Digital Marketing

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh, Philippines, Cambodia

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

SEO Manager

Analytics Wordpress HTML Marketing Management SEO Digital Marketing

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh, Philippines, Cambodia

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Tổng vụ (Admin)

Business Administration Administration

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Sale Director

Sale Technology Sales

2,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên thu mua hàng

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

260 - 450 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Manager

Product Management Amazon Web Services (AWS) SQL Product Management

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Golf Sales

Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Executive

eCommerce Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Project Manager

Project Planning Marketing Advertising Project Management

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

Web Design UI / UX Bootstrap HTML Photoshop Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Photoshop Adobe Illustrator Designer

300 - 350 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of Sales in VN

Sale Sales

1,300 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng nhóm Đào tạo

Training Leadership Communications Trainer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Lĩnh vực công nghệ

Sale Management Communications Negotiation Sales

1,300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account manager (máy chế biến gỗ)

Communications Sales Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HCM)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay