Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

245+ Cơ hội giới thiệu

Senior Account Manager

Sales Manager Technology Sales Sales

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sale Director

Sale Technology Sales

2,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Executive

eCommerce Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

RESTful API Serpent Solidity Development JavaScript C Python Golang Cython Backend

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

HTML CSS3 JavaScript ReactJS NodeJS RESTful API Fullstack

650 - 950 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer (IT & E-commerce SaaS product)

Designer

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Photoshop Adobe Illustrator Designer

300 - 350 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior JAVA Architect

Java Computer Science Software Development Training Architecture Management Software Architect

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior PHP Developer

PHP Symfony PHP Drupal Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior React Native

Mobile App Development React Native REST SOAP Frontend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Leader

Technology Software Development Leadership Skills Product Management

1,500 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Business Analyst Product Manager Scrum Agile Product Management

1,500 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Lĩnh vực công nghệ

Sale Management Communications Negotiation Sales

1,300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account manager (máy chế biến gỗ)

Communications Sales Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HCM)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Lập trình viên PHP

PHP MySQL HTML JavaScript Developer

600 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior NodeJS Developers

NodeJS UI / UX System Engineer Developer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SRE (Site Reliability Engineer)

NodeJS Web Development DevOps Developer

600 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay