Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

245+ Cơ hội giới thiệu

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (HCM)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Web Developer (NodeJS)

NodeJS Docker Git Backend

700 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer Lead

Animation UNITY C Programming Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Art Lead

Drawing Designer Photoshop Illustrator After Effects Designer

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack developer

ERP Web Development Mobile App Development Developer

430 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android & WearOS Apps Development

Android Java Kotlin Developer

Up to 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

WearOS Systems Integration

C Programming Firmware

Up to 1,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Artist (Creation)

Teamwork Photoshop Designer Drawing Designer

550 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

iOS Developer

IOS OOP RESTful Swift Objective-C Cocoa Developer

600 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Telesales (HCM)

Sales Telesale

200 - 300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer (React, Node, CSS)

ReactJS TypeScript Git AngularJS Frontend

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile App Developer

IOS Agile Development Java Kotlin Mobile

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Legal Manager

Legal Lawyer Finance English Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales (tài chính)

Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front End Developer

FrontEnd ReactJS Git Developer

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QC Manager

QA QC Computer Science Jira API Testing / QA Mobile App Testing QA/QC

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Kỹ sư lập trình nhúng-điều khiển tự động (Junior)

Design Embedded Firmware Creativity Teamwork Enginering

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Ads Executive

Google Adwords Digital Marketing Digital Marketing

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Sales (Khóa cửa điện tử thông minh)

Sale English Negotiation Teamwork Communications Sales

300 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay