🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

35+ Cơ hội giới thiệu

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

Marketing Graphic Design Games Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Developer - Action

IOS Android UNITY Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cocos Creator Developer (Casual Game)

Cocos Game Development Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Team Leader

Game Development Leadership Agile Development Product Management

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist

Illustrator Design Designer

430 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Expat)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Environment Artist

3D Design Designer

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Character Artist

3D Design Designer

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QC Specialist

Game

900 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

2D Animation Artist

Unity 3D Game

900 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior Experience Game Developer

Game

800 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Experience Game Developer

Game

1,000 - 1,600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Local)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Marketing Artist / designer

Photoshop Illustrator Graphic Design Branding After Effects Designer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Art Director

3D Design Photoshop Designer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile Game Marketer

Marketing Facebook Games Google Adwords Digital Marketing

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Game Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation Drawing Designer

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay