Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

126+ Cơ hội giới thiệu

Senior Audio Engineer
English Audio Production Enginering

1,000 - 1,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Project Management Associate
Project Management Microsoft Office Project Management

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Ruby on Rails Developer
Ruby on Rails Redis Amazon Web Services (AWS) HTML5 CSS3 Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Guzzle Support Engineer
Python Java Scala Apache Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Android Developer
Computer Science Mathematics Android Java Kotlin C Programming Developer

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
WEB FRONTEND ENGINEER
Computer Science Software Engineering Web Development FrontEnd English UI / UX Enginering

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Software Engineer PHP and Go (System Architecture)
PHP Golang CI/CD AWS Laravel DevOps Enginering Backend Software Architect

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Full-stack Developer
Python FrontEnd Backend Full Stack Fullstack Backend Frontend

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Ruby on Rails Developer
Ruby on Rails Redis Amazon Web Services (AWS) HTML5 CSS3 Backend

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Head of Marketing
Marketing Digital Marketing Analytics Content Writing Marketing

2,500 - 3,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Product Owner
Product Management Software Development Agile Development Communications Problem Solving Presentations Computer Science Product Management

3,500 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
MARKETING EXECUTIVE (ASSITANT BRAND)
Brand Marketing Communications Content Writing Marketing

300 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
Unity 3D Game Developer
Unity 3D Game

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Head of Accounting
Finance Accounting Leadership Skills Real Estate Finance / Accounting

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Deputy Operation Director
Real Estate Problem Solving Interpersonal Skills Operation Management

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 49,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Junior Fullstack Javascript Developer
ReactJS TypeScript NodeJS Git Developer

520 - 750 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Business Development Lead (+ attractive Commission)
Sales English Sales

200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
QC (Quality Control Technician)
QC Communications Teamwork RESTful API CSS3 Quality control

300 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Sales Engineer
Negotiation English Problem Solving Microsoft Office Technical Sales

430 - 700 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Marketing Manager
Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay