Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

204+ Cơ hội giới thiệu

Full Stack Developer (Ruby on Rails)

ReactJS Angular Git Backend Developer Frontend Fullstack

700 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Analyst (Middle)

English Analytical Product Design Market Research Marketing Content creator Product Management Business Analyst

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Analyst (Junior)

Analytical English Business Analyst Product Management Marketing Market Research Content creator

500 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nodejs Developer

NodeJS OOP English

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 11,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay