Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

246+ Cơ hội giới thiệu

Applied Cryptography Researchers

STARKs Blockchain Zero-Knowledge Proofs Information Technology Security Bulletproofs Cryptography Research SNARKs Cryptography Researcher Research & Development

1,700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

Testing English QA/QC

350 - 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend React.js Engineer

Javascript ES6 English ReactJS JavaScript Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Analyst (Middle)

English Analytical Product Design Market Research Marketing Content creator Product Management Business Analyst

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Analyst (Junior)

Analytical English Business Analyst Product Management Marketing Market Research Content creator

500 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nodejs Developer

NodeJS OOP English Developer

500 - 750 $ | Ha Noi

Thưởng 11,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay