🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

308+ Cơ hội giới thiệu

Senior Sales Engineer

Negotiation English Problem Solving Microsoft Office Technical Sales

430 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giám đốc Đào Tạo

Communications Management Planning Mentoring Information Technology Design Training Analytical Teaching Skill Project Management

1,300 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

FX Animator

English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sales Team Leader

Sales Negotiation Leadership Management Sales

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation System Engineer

Mechatronics Robotics Testing Electronics Leadership Skills Enginering

630 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PRODUCT DEVELOPMENT TEAM LEADER

Creativity Research Marketing Digital Marketing Leadership Product Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Developer

Backend Computer Science Software Development Software Engineering Algorithm Problem Solving Communications Developer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer - Data Integration

Analytical SQL Oracle Problem Solving Scala Kotlin Java MySQL Developer

1,700 - 2,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 27,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

Agile Scrum Development Javascript ES6 RESTful API NodeJS MongoDB Docker Backend

1,000 - 1,600 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

Spring OOP Jenkins MySQL MVC Java Developer

600 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

COCOS2D-X DEVELOPER

Cocos C Programming Xcodebuild English Developer

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Distributed Systems Engineer (Strong Java + database)

Java Spring OOP Database Design Pattern Making Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader

Japanese Problem Solving Planning Management Server Software Architecture Communications Management Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Java Engineer

Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Frontend Engineer

Web Development VueJS CSS3 HTML5 Angular FrontEnd JavaScript Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

Computer Science C Programming .NET Angular HTML5 CSS3 JavaScript SQL Problem Solving Analytical Teamwork Developer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

REST Java Java Spring Linux SQL Backend

700 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay