Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

367+ Cơ hội giới thiệu

JAVA Technical Team Lead

Java Computer Science Spring Angular Computer Science Web Development Developer

1,800 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior SharePoint Developer

Sharepoint C Programming VB.NET ASP.NET JavaScript XML SQL Developer

1,000 - 1,500 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Phát hành Game

Publishing Games Analytics Designer

390 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Chăm sóc Cộng đồng Game

Customer Support Communications Negotiation English Designer

260 - 520 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Kỹ sư thiết kế mạch điện tử / Kỹ sư phần cứng

Design Enginering

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Đào Tạo

Communications Management Planning Mentoring Information Technology Design Training Analytical Teaching Skill Project Management

1,300 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

FX Animator

English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

PRODUCT DEVELOPMENT TEAM LEADER

Creativity Research Marketing Digital Marketing Leadership Product Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Developer (Golang)

Backend Computer Science Software Development Software Engineering Algorithm Problem Solving Communications Developer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

Agile Scrum Development Javascript ES6 RESTful API NodeJS MongoDB Docker Backend

1,000 - 1,600 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

Spring OOP Jenkins MySQL MVC Java Developer

600 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

COCOS2D-X DEVELOPER

Cocos C Programming Xcodebuild English Developer

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Distributed Systems Engineer (Strong Java + database)

Java Spring OOP Database Design Pattern Making Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader

Japanese Problem Solving Planning Management Server Software Architecture Communications Management Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Java Engineer

Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Frontend Engineer

JavaScript FrontEnd Angular HTML5 Web Development VueJS CSS3 Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

Teamwork Analytical Problem Solving SQL JavaScript CSS3 C Programming Angular .NET Computer Science HTML5 Developer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

REST Java Java Spring Linux SQL Backend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Sales

Digital Marketing Sale Persuasion Management Communications Budget Planning Sales

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay