🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

300+ Cơ hội giới thiệu

LAMP/LEMP Full-stack Team Leader

Symfony PHP Laravel CSS3 PHP Linux Apache Nginx MySQL Software Development Developer Fullstack

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Partner Success Specialist

Marketing Sales Account Management Account Management Business Development

500 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UX/UI Designer

UI / UX Designer Designer

500 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

C++ Developer

C Programming Enginering

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

R&D Developer

AI/Artificial Intelligence Enginering

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

Marketing Graphic Design Games Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Developer - Action

IOS Android UNITY Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cocos Creator Developer (Casual Game)

Cocos Game Development Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Team Leader

Game Development Leadership Agile Development Product Management

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Kế toán bán hàng

Accounting Finance Finance / Accounting

300 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Region Manager (Quản lý Vùng Miền Trung)

Leadership Skills Logistics General management

Negotiable | Da Nang

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Region Manager (Quản lý Vùng Miền Nam)

Logistics Leadership Skills General management

Negotiable | Bình Phước, Đồng Nai, An Giang, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Region Manager (Quản lý Vùng Miền Bắc)

Logistics Leadership Skills General management

Negotiable | Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Sơn La

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sorting Center Manager (SOC) - Quản lý Kho Phân Loại Hàng

Logistics Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Network Manager (Quản lý Mạng Lưới)

Logistics Line Haulage General management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Finance Operations Manager (Quản lý Tài Chính Vận Hành)

Finance Management Process Improvement Finance / Accounting

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Machine Learning Research Scientist

Golang CUDA Python Scala Blockchain Java Artificial Intelligence C Programming Enginering

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist

Illustrator Design Designer

430 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay