Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

214+ Cơ hội giới thiệu

UI/UX Designer

Web Design UI / UX Bootstrap HTML Photoshop Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full Stack Dev (NodeJS/ReactJS/Vuejs/ JavaScript)

ReactJS DevOps AWS Node.js MongoDB CSS3 Wordpress HTML5 Bootstrap Fullstack

1,000 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Architect Engineer (NodeJS, ReactJS)

JavaScript Node.js ReactJS Manager RESTful API Software Architect

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer (IT & E-commerce SaaS product)

Designer

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Photoshop Adobe Illustrator Designer

300 - 350 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Magento 2 (3-month project)

Backend

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Head of Sales in VN

Sale Sales

1,300 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior JAVA Architect

Java Computer Science Software Development Training Architecture Management Software Architect

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior PHP Developer

PHP Symfony PHP Drupal Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior React Native

Mobile App Development React Native REST SOAP Frontend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer (Fulltime Remote)

Web Development Golang JavaScript NodeJS Backend

1,500 - 1,800 $ | Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Leader

Technology Software Development Leadership Skills Product Management

1,500 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Business Analyst Product Manager Scrum Agile Product Management

1,500 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng nhóm Đào tạo

Training Leadership Communications Trainer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Lĩnh vực công nghệ

Sale Management Communications Negotiation Sales

1,300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer

Golang Software Development Redis RESTful API SQL Developer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (Bình Dương)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | Bình Dương

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account manager (máy chế biến gỗ)

Communications Sales Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HCM)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay