🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

300+ Cơ hội giới thiệu

Senior Automation Test

Selenium Test Automation Testing CI/CD Docker Jenkins QA/QC Tester

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

.NET Computer Science .NET Core AWS NoSQL Problem Solving Developer

800 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full-stack Engineer (Remote in Hanoi)

Backend Full Stack Development FrontEnd Python PHP NodeJS Developer Fullstack Software Development

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Quality Assurance Engineer

QA QC Testing / QA Jira Agile Automation Tools Software Development

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Tester

Test Automation Tester

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer

CSS3 HTML Java VueJS ReactJS FrontEnd Angular Developer

700 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PHP Developer

PHP MVC OOP Wordpress Developer

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

React Native Developer

Mobile App Development IOS Android Git UI / UX Developer

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

Golang Software Development

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 36,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Tech Lead (Full-time Remote)

Golang Software Development

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 49,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack/Backend Engineer (NodeJS)

JavaScript NodeJS ReactJS Backend Fullstack

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Middle/Senior Front-end Developer (Bảo hành 30 ngày)

HTML JavaScript TypeScript Angular ReactJS Frontend

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Front-end Developer (Bảo hành 30 ngày)

HTML JavaScript TypeScript Angular ReactJS Frontend

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Planner

Account Management Sale Leadership Sales

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account Executive

Account Management Sale Leadership Sales

850 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full-stack Developer (AngularJS/PHP)

S3 Confluence Bitbucket Jira AngularJS AWS CSS3 HTML5 Javascript ES6 JavaScript RESTful API Developer

800 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

C/C++ Developer

C Programming Developer

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java/Python Developer

Java Python Developer

780 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

iOS Developer

Git Mobile App Development IOS JSON REST Developer

450 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Bảo hành 30 ngày)

System Admin

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay