Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

126+ Cơ hội giới thiệu

FX Animator (BONUS 350K/INTERVIEW)
English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Sales IT (làm việc tại Nhật Bản)
Sales Japanese Negotiation Sales

1,700 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân - HS vay thế chấp
Negotiation Interpersonal Skills

400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
CFO
Logistics Financial Planning Financial Analysis Finance Leadership Analytics Negotiation Microsoft Office CFO

2,000 - 3,500 $ | Ha Noi

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
.NET Developer
Analytical JavaScript Problem Solving SQL Teamwork CSS3 HTML5 Angular .NET C Programming Computer Science Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
JAVA Developer
Computer Science Java Spring SQL Database Design Problem Solving Teamwork Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior C# / .Net Core Developer
C# .NET Core LINQ HTML jQuery Backend

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior PHP Developer
Laravel PHP RESTful API MVC Backend

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Sales Team Leader
Sales Negotiation Leadership Management Sales

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
[HCM] Sales Executive (mảng phân phối ngành gạch)
Negotiation Sales Sales

340 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
[HCM] Sales Executive (mảng phân phối)
Sales Negotiation Sales

340 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
[HN] Sales Executive (mảng phân phối)
Sales Negotiation Sales

300 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
[ĐN] Senior Sales (mảng phân phối)
Sales Negotiation Leadership Skills Management Sales

430 - 650 $ | Da Nang

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
[ĐN] Sales Executive (mảng dự án)
Sales Negotiation Sales

260 - 340 $ | Da Nang

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Principal Engineer
Mechanical Mechanical Engineering AutoCAD 3D Design

4,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 65,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Supply Chain Director
Electronics Mechanical Supply Chain

4,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 65,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Automation System Engineer
Mechatronics Robotics Testing Electronics Leadership Skills Enginering

630 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Project Manager (Kỹ Sư Thiết Kế)
Project Management Data Analysis

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
CFO (Fluent in French)
CFO

1,900 - 2,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 31,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
VIDEO STREAM ENGINEER
Linux C C++ Computer Science Networking Enginering #Video

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay