🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

300+ Cơ hội giới thiệu

Android Developer

Mobile App Development Java Kotlin Android REST JSON SOAP Developer

450 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Middle/Senior Python Developer (Bảo hành 30 ngày)

Python Backend

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Python Developer (Bảo hành 30 ngày)

Python Backend

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer (Web & Mobile App) (Bảo hành 30 ngày)

UI / UX HTML CSS3 JavaScript Designer

650 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior C# Software Engineer (Bảo hành 30 ngày)

C# Backend

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale/Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp

Sales English AutoCAD Sales

430 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thiết bị điện

Sales English AutoCAD Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Front-end Developer (ReactJS, JavaScript)

Javascript ES6 ReactJS Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (dự án 1)

Java Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Test Leader (QA/QC)

Testing QA QC Leadership Skills Problem Solving Planning Tester

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Executive

Sales Digital Agency Sales Digital Marketing Sales

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

Backend REST MongoDB Elastic Search Java NodeJS Golang Developer

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[ĐN] JavaScript Developer (NodeJS/ReactJS)

Javascript ES6 ReactJS Developer

900 - 1,500 $ | Da Nang

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Quản lý trung tâm đào tạo

Marketing Project Management

350 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing

Marketing Marketing

350 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

C/C++ Developer

C Programming OOP Java Python Developer

800 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] JavaScript Developer (NodeJS/ReactJS)

Javascript ES6 ReactJS Developer

900 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Manager

Project Manager Mobile App Development Developer

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales

Sales Sales

200 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP/eCommerce Software Engineer

ERP Python Odoo Developer

1,400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 22,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay