Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

214+ Cơ hội giới thiệu

Giám đốc Khối Bán lẻ Thiết bị Điện cao cấp (HCM)

Sales Communications Management Sales

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer (Reactjs)

FrontEnd Java ReactJS Developer

800 - 1,600 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Quan hệ Khách hàng

Sales Sales

200 - 300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Server Programmer

MySQL Network Programming Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Server Programmer

MySQL Network Programming Developer

1,700 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior/Middle Java Developer

MongoDB Spring Logical Thinking Web Development Backend

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Java Database OOP Spring Backend

Up to 1,800 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

QA & Sourcing Manager

Management Interiors Architecture Management

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Thang máy

Sale Construction Communications Sales

400 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Interior Design

Design Architecture Presentation Skills Organization Designer

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Draftman

3D Design Photoshop Photoshop Illustrator Designer

400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Sales

260 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Management Leadership Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (An Giang)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | An Giang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (HCM)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Corporate Strategy Manager

Business Administration Management Management Consulting Analytical eCommerce Management

1,700 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Web Developer (NodeJS)

NodeJS Docker Git Backend

700 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer Lead

Animation UNITY C Programming Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Art Lead

Drawing Designer Photoshop Illustrator After Effects Designer

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack developer

ERP Web Development Mobile App Development Developer

430 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay