🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

300+ Cơ hội giới thiệu

Thiết kế kiến trúc (Chủ nhiệm)

Interior Design Designer Consultant

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Bán hàng Đại lý

Sales Construction Sales

300 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh

Sales Construction Sales

430 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

350 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (dự án 2)

Java Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Truyền thông, Đối ngoại

Digital Marketing Social Media Platforms English Digital Marketing

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing

Content Marketing Marketing

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Design Lead

Designer UI / UX After Effects Designer

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QC (Quality Control Technician)

QC Communications Teamwork RESTful API CSS3 Quality control

500 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Manager

Product Management Product Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Project Manager (Fluent in French)

Project Manager Project Management

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

Full Stack Mobile App Development Developer

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Expat)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Environment Artist

3D Design Designer

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales (Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân)

Interpersonal Skills Problem Solving Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior 3D Character Artist

3D Design Designer

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Photoshop Design Designer

600 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Business Consultant

Business Administration Sales Business Development Consultant Customer Service

200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Business Consultant

Business Administration Sales Business Development Consultant Customer Service

300 - 550 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay