Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

126+ Cơ hội giới thiệu

Android Developer
Computer Science Mathematics Android Java Kotlin C Programming Developer

700 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Java Developer
Java OOP Spring MVC Jenkins MySQL Developer

600 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Middle Java Developer
Java CSS3 HTML Spring Oracle OOP Bootstrap MVC Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Unity Developer
Game Development C Programming Game

700 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
Unity 3D Dev (C#, Java)
Unity 3D UI-UX Animation C Shell (csh) Java Developer

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
QA/QC Lead
Java Jira TypeScript Test Automation Google Cloud Platform Jenkins SOAP CI/CD QA/QC

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
COCOS2D-X DEVELOPER
Cocos C Programming Xcodebuild English Developer

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Trưởng nhóm vẽ mô hình
Painting Architecture Drawing Photoshop Management

520 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Chuyên viên phối màu và vật liệu sản phẩm
Painting Architecture Drawing Photoshop

Up to 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Trợ lý Marketing
Advertising Creativity Reporting Digital Marketing

340 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Frontend Developer
ReactJS CSS3 Javascript ES6 TypeScript FrontEnd Agile Frontend

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Backend Developer
NodeJS Backend Database RESTful API Docker Golang Backend

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Distributed Systems Engineer
Java Spring OOP Database Design Pattern Making Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Project Leader
Management Planning Server Software Architecture Communications Problem Solving Japanese Management Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
Senior Java Engineer
Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Frontend Engineer
FrontEnd JavaScript HTML5 CSS3 Angular Web Development VueJS Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
System Reliability Engineer / DevOps Engineer (Cloud)
Computer Science Software Development Cloud Services JavaScript TypeScript Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior UI/UX Designer
UI-UX Design Pattern Making CSS3 HTML5 Designer

1,200 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Software Engineer (Full-time Remote)
NodeJS Web Development Linux Developer Backend Enginering

1,000 - 1,700 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior .NET Developer
JavaScript Teamwork Problem Solving SQL Analytical CSS3 Computer Science Angular .NET HTML5 C Programming Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay