Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

214+ Cơ hội giới thiệu

Android & WearOS Apps Development

Android Java Kotlin Developer

Up to 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

WearOS Systems Integration

C Programming Firmware

Up to 1,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Solution Architect (Mobile Development)

Java Kotlin Computer Science Objective C Swift Problem Solving Software Architect

Up to 2,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 19,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Graphic Designer

Photoshop Illustrator Graphic Design Branding After Effects Designer

650 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Artist (Creation)

Teamwork Photoshop Designer Drawing Designer

550 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

iOS Developer

IOS OOP RESTful Swift Objective-C Cocoa Developer

600 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Nhân viên Sales

Sales English Microsoft Office Email Marketing Sales

300 - 600 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales (HCM)

Sales Telesale

200 - 300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales (Hà Nội)

Sales Telesale Sales

200 - 300 $ | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer (React, Node, CSS)

ReactJS TypeScript Git AngularJS Frontend

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile App Developer

IOS Agile Development Java Kotlin Mobile

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Recruit Consultant Team Leader

Recruiting Sales Recruitment Team Leader Recruitment Project Management Consultant

300 - 650 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Influencer Relations Manager

Talent Management Management Communications Management

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

HR Management C&B HR

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Legal Manager

Legal Lawyer Finance English Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Engineer

Linux JavaScript Python Perl UNIX Enginering

800 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Lead Fullstack (Nodejs, Angular) Engineer

JavaScript Python NodeJS Node.js Enginering

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 39,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

NodeJS Linux UNIX Perl Enginering

1,000 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend

JavaScript AngularJS ReactJS Linux UNIX Enginering

1,000 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer

FrontEnd CSS3 Angular ReactJS HTML5 Frontend

500 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay