Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

347+ Cơ hội giới thiệu

Senior SRE (Site Reliability Engineer)

NodeJS Web Development DevOps Developer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior C/C++ Developer

C Programming OOP Java Python Developer

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer

FrontEnd JavaScript ReactJS HTML5 CSS3 Backend

1,000 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

REST Java Java Spring Linux SQL Backend

1,000 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Product Owner - Action Game

Scrum Development Product Management Management Creativity Product Management

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET developer

.NET SQL Oracle WCF Web Services Git Backend

800 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Leader (Go/Rails/NodeJS/React)

Python NodeJS Ruby Golang Software Architect

2,500 - 3,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Consultant

Big Data SQL Data Analyst

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

URGENT: Data Scientist

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

URGENT: Data Platform Engineer

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

URGENT: Data Engineer - Data Warehouse

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

URGENT: Data Analyst

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

URGENT: Data Scientist Lead

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

URGENT: Data Engineer Lead

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

URGENT: Data Analyst Lead

Data Warehousing Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

E-commerce Merchandiser

Market Research Data Analytics Business Plans Merchandising

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trợ lý Giám đốc

Management Administration

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer – PHP (Sign-on Bonus)

Software Development UNIX Design SQL Oracle Backend

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Phó phòng kinh doanh

Sales Coordinator Management Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Phát triển thị trường (Sales)

Sales Coordinator Sales

200 - 350 $ | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay