Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

347+ Cơ hội giới thiệu

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh

Sale Consultant Sales

260 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên STEAM

Teaching Skill Scientific Research Teacher

300 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior QA (only local candidates in Indonesia)

QA QC SQL MongoDB QA/QC

900 - 1,000 $ | Indonesia

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Lead (only local candidates in Indonesia)

QA QC SQL MongoDB QA/QC

1,200 - 1,500 $ | Indonesia

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Design Drawing Designer Game Mobile

650 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer - VueJS (onsite Korea)

JavaScript VueJS ReactJS Frontend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

jQuery FrontEnd HTML5 CSS3 Frontend

600 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Product Manager Product Management

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer (Go/Nodejs/Python)

Backend Python Docker C Programming Golang Developer

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Architect - LAMP

Apache Nginx Linux MySQL PHP Software Architect

2,000 $ to Negotiable | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Java, Spring)

Java Enginering Developer Fullstack

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior FrontEnd Developer

FrontEnd Frontend

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Architect – Microsoft

Software Architecture .NET Core .NET Software Architect

2,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Architect - Java

Java Software Architecture Web Services Software Architect

2,000 $ to Negotiable | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation Test Engineer Lead

Test Automation Website Testing Developer

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Automation Test Engineer

Test Automation Website Testing Tester

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Marketing Digital Marketing

1,000 - 1,500 $ | Bình Dương

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior JAVA Developer

Computer Science Java Spring SQL Database Design Problem Solving Teamwork Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale Admin

Sale Admin Sales Administration Customer Service

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java Developer

Java Computer Science Web Development HTML JavaScript Web API Git Developer

450 $ to Negotiable | Da Nang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay