Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

126+ Cơ hội giới thiệu

Audio Engineer
English Audio Production Enginering

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
C or C++ SOFTWARE ENGINEER
C++ OOP #Object-Oriented Programming Git Software Development

560 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Product Analyst (Middle)
English Analytical Product Design Market Research Marketing Content creator Product Management Business Analyst

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Product Analyst (Junior)
Analytical English Business Analyst Product Management Marketing Market Research Content creator

500 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Nodejs Developer
NodeJS OOP English

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 11,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Junior and Middle UI/UX Designer
UI-UX Design Pattern Making CSS3 HTML5 Designer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay