Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

2+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Admin/Assistant

Trợ lý Giám đốc

Management Administration

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Special Assistant to the CEO

Communications English

900 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay