Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

4+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Admin/Assistant

HR Executive (Part-time)

Customer Support HR

150 - 200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2.500.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Admin Manager

Manager Management Administration

3.000 $ to Negotiable | Thailand

Thưởng 45.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Admin

Manager Management Administration

2.000 - 3.000 $ | Thailand

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Public Policy Advocate

Public Speaking Public Relations Public Relation

1.500 - 3.000 $ | Hà Nội

Thưởng 24.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay