Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+ Cơ hội giới thiệu job Angular Developer

Angular Developer

OOP Computer Science HTML CSS3 Angular Developer

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay