Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

4+ Cơ hội giới thiệu job Backend Developer

Senior Back-end Engineer

Python SQL NoSQL RESTful Backend

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer

DevOps Git CI/CD NoSQL Spring Developer

960 - 2,700 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

Agile Scrum Development Javascript ES6 RESTful API NodeJS MongoDB Docker Backend

1,000 - 1,600 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer PHP and Go (System Architecture)

PHP Golang CI/CD AWS Laravel DevOps Software Architect Enginering Backend

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay