Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+ Cơ hội giới thiệu job CEO (Chief Executive Officer)

CEO/COO

Management CEO

1,700 $ to Negotiable | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay