Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+ Cơ hội giới thiệu job Database Administrator

Junior Oracle DBA

Database Management Computer Science SQL Data Warehousing Developer

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Oracle DBA

Database Management Computer Science SQL Data Warehousing Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Database Administrator

Database Management SQL PostgreSQL Oracle MySQL English Management Administration

1,700 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 27,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay