Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

57+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

Senior Game Designer

Concept Art Data Analytics Adobe Illustrator Concept Design Designer

Up to 2.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer - Social Media

Photoshop Copywriting Adobe InDesign Adobe Illustrator Designer

700 - 1.200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UI Designer

Designer

Up to 1.300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI Designer

Designer

Up to 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 6.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Designer/Game Artist (Full-time Remote)

Drawing Design Designer

500 - 600 $ | Remote

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI UX Design Lead

Designer

1.000 - 2.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Artist (NFT Game)

Animation Designer

750 - 1.500 $ | Hà Nội

Thưởng 11.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Character Artist (NFT Game)

Animation Designer

750 - 1.500 $ | Hà Nội

Thưởng 11.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer (Full-time Remote)

Adobe InDesign Adobe Illustrator Designer

Negotiable | Remote

Thưởng 19.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Designer (Full-time Remote)

3D Design Designer

Negotiable | Remote

Thưởng 19.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Designer (UI/UX)

Designer

6.000 - 7.500 $ | Singapore

Thưởng 100.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - NFT Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

1.000 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 15.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Physical Design Engineer

Enginering

870 - 1.800 $ | Ho Chi Minh, Hà Nội

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Logic Design Engineer

Enginering

870 - 1.800 $ | Hà Nội, Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/Interactive Designer

Designer

1.000 - 1.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Developer (NFT, Casual Game)

Game Development Developer

1.000 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UX/UI Designer

Designer

850 - 1.700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Artist

790 - 1.200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Game Designer

790 - 1.200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UX Researcher

Designer

600 - 1.000 $ | Hà Nội

Thưởng 9.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay