Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

37+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

UI/UX Designer

UI / UX Designer

430 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Leader Design

eCommerce UI / UX Designer

800 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

2D Artist (UI/UX and Graphics Designer)

Graphic Design UI / UX Designer

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game 2D Artist (Puzzle / Casual)

Game Development Graphic Design Designer

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game 2D Artist (Puzzle / Casual)

Game Development Graphic Design Designer

300 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D artist

Photoshop Game Design Designer

1,000 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game UI/UX Designer (Full-time Remote)

Animation UI / UX 3D Design Designer

1,000 - 1,500 $ | Remote, Philippines, Indonesia, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 23,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game 2D Artist Leader (Puzzle / Casual)

Game Development Game Development Designer

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[NGHỆ AN] Senior UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

800 - 1,500 $ | Nghệ An, Vinh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[NGHỆ AN] UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

500 - 800 $ | Nghệ An, Vinh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior C# Developer

C Programming Web Development Developer

850 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Phụ trách Sản xuất

Manufacturing Designer

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên thiết kế áo thun nam

Design Designer

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Thiết kế Thời trang Nam

Design Designer

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Graphic Designer

Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Game Developer

Game Development Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Game Developer

Game Development Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior 2D Game Artist

Game Design Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Game Design Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D artist

Photoshop Game Design Designer

430 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay