Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

Ruby PHP Golang Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

Graphic Design 3D Design Designer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

Design UI / UX Designer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

Graphic Design 3D Design Designer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

Web Development Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

Design UI / UX Designer

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer

Design UI / UX Designer

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Artist 3D

Illustrator Design 3D Design Designer

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Artist 3D

Illustrator Design 3D Design Designer

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Design Drawing Designer Game Mobile

650 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

Marketing Graphic Design Games Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Team Leader

Game Development Leadership Agile Development Product Management

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist

Illustrator Design Designer

430 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer (Web & Mobile App) (Bảo hành 30 ngày)

UI / UX HTML CSS3 JavaScript Designer

650 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Thiết kế kiến trúc (Chủ nhiệm)

Interior Design Designer Consultant

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

350 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Expat)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Character Artist

3D Design Designer

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Local)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay