Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

Senior Game Concept Designer

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

650 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Marketing Artist / designer

Photoshop Illustrator Graphic Design Branding After Effects Designer

650 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

WebGL Software Engineer

JavaScript Unity 3D Enginering

5,000 - 8,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 64,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Graphic Design Designer

300 - 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Game Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation Drawing Designer

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation Drawing Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Game Design Game

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UI / UX Teamwork Designer

700 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer (IT & E-commerce SaaS product)

Designer

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Photoshop Adobe Illustrator Designer

300 - 350 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Interior Design

Organization Design Architecture Presentation Skills Designer

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Draftman

3D Design Photoshop Photoshop Illustrator Designer

400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Art Lead

Drawing Designer Photoshop Illustrator After Effects Designer

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Artist (Creation)

Teamwork Photoshop Designer Drawing Designer

550 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay