Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

14+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Devops Engineer

DevOps Engineers (Full-time Remote)

DevOps

1.500 - 2.000 $ | Remote

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Remote] Senior Fullstack Developer

PHP Wordpress JavaScript Developer

Up to 3.300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Site Reliability Engineering (SRE)

DevOps

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

DevOps Backend

Up to 2.600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 0 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[ĐN] Devops Engineer

VMware Azure PowerShell PostreSQL DevOps

1.000 - 2.000 $ | Đà Nẵng

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Cloud Platform (GCP) – Cloud Data Engineer

Java Google Cloud Platform Golang Python Enginering

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 40.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cloud Devops Engineer

MySQL Jenkins Linux DevOps AWS Ubuntu Developer

2.000 - 3.000 $ | Hà Nội

Thưởng 32.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps/Platform Engineer

AWS Docker Leadership Skills

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 40.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

DevOps AWS Developer

850 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 14.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps Developer

600 - 1.200 $ | Đà Nẵng

Thưởng 5.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Technical Architect

Elastic Search NOC Docker TeamCity CI/CD DevOps

2.000 - 3.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 45.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

AWS Cloud DevOps Engineer

Virtualization Cloud Platforms AWS DevOps

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 45.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HN] DevOps Engineer (Full-time Remote)

Python PHP DevOps RESTful API Backend

1.000 - 1.500 $ | Remote, Hà Nội

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

1.200 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 19.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay