Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

9+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Devops Engineer

IT Infrastructure Engineer

DevOps Developer

1,000 - 2,000 $ | Da Nang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps .NET NodeJS MySQL PostreSQL Developer

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

AWS Cloud DevOps Engineer

Virtualization Cloud Platforms AWS DevOps

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 44,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HN] DevOps Engineer

RESTful API DevOps PHP Python Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer (SETI Team)

CircleCI Python GitLab Bash Puppet CI/CD Jenkins DevOps Developer

Up to 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

DevOps engineer (AWS/Kubernetes/WP)

DevOps CI/CD Docker Developer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Linux SysOps Engineer

Linux MySQL Redis Elastic Search Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

2,000 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay