Need headhunter job search support during the COVID-19 pandemic? Please submit your resume here!

22+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Devops Engineer

DevSecOps Engineer

DevOps DevOps

1,000 - 1,800 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Remote] Senior Fullstack Developer

PHP Wordpress JavaScript Developer

Up to 3,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mid-Level/Senior DevOps (Azure)

DevOps Developer

1,600 - 2,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Cloud Engineer

English DevOps

1,000 - 2,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

Android UI / UX Developer

1,500 - 3,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevSecOps Engineer

Android UI / UX Developer

1,500 - 3,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Cloud Platform (GCP) – DevOps Engineer

Cloud Platforms Programming CI/CD DevOps

2,000 - 3,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

IT Support Enginering

1,000 $ to Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

Microsoft SQL Server DevOps AWS Azure Developer

1,000 - 2,000 $ | Hà Nội

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior DevOps Developer

.NET Developer

Up to 2,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Site Reliability Engineering (SRE)

DevOps

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

DevOps Backend

Up to 2,600 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 0 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[ĐN] Devops Engineer

VMware Azure PowerShell PostreSQL DevOps

1,000 - 2,000 $ | Đà Nẵng

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Cloud Platform (GCP) – Cloud Data Engineer

Java Google Cloud Platform Golang Python Enginering

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cloud Devops Engineer

AWS DevOps Linux Jenkins MySQL Ubuntu Developer

2,000 - 3,000 $ | Hà Nội

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps/Platform Engineer

AWS Docker Leadership Skills

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

DevOps AWS Developer

850 - 1,700 $ | Hà Nội

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps Developer

600 - 1,200 $ | Đà Nẵng

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Technical Architect

Elastic Search NOC Docker TeamCity CI/CD DevOps DevOps

2,300 - 3,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

AWS Cloud DevOps Engineer

Virtualization Cloud Platforms AWS DevOps

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay