Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

9+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Devops Engineer

Senior DevOps Engineer

DevOps CI/CD AWS RESTful API Enginering

1,200 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps Developer

600 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps - Enterprise Platform

CI/CD SQL Docker Jenkins Git DevOps Bash Python Puppet Linux Developer

1,700 - 2,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 27,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Linux SysOps Engineer

Linux MySQL Redis Elastic Search Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Technical Architect

NOC Elastic Search TeamCity Docker CI/CD DevOps

2,000 - 3,000 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps .NET NodeJS MySQL PostreSQL Developer

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] DevOps Engineer

RESTful API DevOps PHP Python Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

2,000 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay