Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+ Cơ hội giới thiệu job Devops Engineer

Infrastructure Engineer

Infrastructure Architecture Cloud Docker CI/CD Database Development DevOps Agile Enginering

960 - 2,700 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER

Computer Science REST Docker Python Golang Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

2,000 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay