Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Devops Engineer

SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER

Computer Science REST Docker Python Golang Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay