Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

2+ Cơ hội giới thiệu job Digital Sales

Media Sales (Mobile App)

Sales Digital Marketing Analytics Sales Sales Digital Marketing Business Development

450 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Sales

Digital Marketing Sale Persuasion Management Communications Budget Planning Sales

650 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay