Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+ Cơ hội giới thiệu job Embedded Developer

Kỹ sư lập trình nhúng-điều khiển tự động

Design Embedded Firmware Creativity Teamwork Enginering

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Kỹ sư thiết kế mạch điện tử / Kỹ sư phần cứng

Design Enginering

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation System Engineer

Mechatronics Robotics Testing Electronics Leadership Skills Enginering

630 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay