Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Fintech

Credit Approval Team Leader

Risk Management Finance / Accounting Business Analyst

1,500 - 2,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay