Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

7+ Cơ hội giới thiệu job Frontend Developer

Senior Frontend Developer

ReactJS JavaScript Agile RESTful API Developer

1,500 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile Frontend flutter developer (Remote Full-time)

Android Swift IOS Flutter Dart Java Frontend

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Web Developer

FrontEnd Javascript ES6 HTML5 CSS3 VueJS Frontend Developer

1,000 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Tech Lead (Senior Frontend Dev)

Team Leader FrontEnd Javascript ES6 VueJS HTML Research & Development Frontend

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Front End Engineer (Web, iOS)

JavaScript Web Development iOS Development ReactJS CSS3 HTML5 Frontend

1,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

JAVASCRIPT/ HTML5 DEVELOPER

HTML5 JavaScript Cocos Developer

400 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Engineer

FrontEnd JavaScript HTML5 CSS3 Angular Web Development VueJS Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay