Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

4+ Cơ hội giới thiệu job Full Stack Developer

Full Stack Developer (Ruby on Rails)

ReactJS Angular Git Backend Developer Frontend Fullstack

700 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Team Leader (Golang/ReactJS)

Linux System Admin Java Golang Software Development Technical Skills Leadership Developer

3,000 - 4,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full-stack Developer

Python FrontEnd Backend Full Stack Fullstack Backend Frontend

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Engineer (open-source) (Middle)

Developer

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay