Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

6+ Cơ hội giới thiệu job Game Developer

Unity Game Developer (C#)

UNITY C Programming English Game Development Communications Developer

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Game Developer (C#)

UNITY C Programming English Game Development Communications Developer

600 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 9,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Phát hành Game

Publishing Games Analytics Designer

390 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

FX Animator (BONUS 350K/INTERVIEW)

English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

KỊCH BẢN GAME

Game Design Management Designer

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

COCOS2D-X DEVELOPER

Cocos C Programming Xcodebuild English Developer

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay