Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

9+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

HR Director

Recruitment Strategic Planning Talent Management HR

1.200 - 1.700 $ | Indonesia

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

HR Director

Talent Management Recruitment HR

Negotiable | Singapore

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Public Policy Advocate

Public Speaking Public Relations Public Relation

1.500 - 3.000 $ | Ha Noi

Thưởng 24.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

IT internal recruiter

Problem Solving Recruitment Microsoft Office Social Networking Recruitment

Up to 1.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

HR Manager

HR Management HR

2.500 $ to Negotiable | Thailand

Thưởng 40.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

HR Generalist

Communications Problem Solving Microsoft Office Technology Business Administration HR Administration

Up to 950 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Customer Success (Freelance headhunt side)

Customer Care Customer Support Conflict Resolution Recruitment Customer Service

380 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior IT Recruiter

Recruitment HR HR Recruitment

850 - 1.300 $ | Ha Noi

Thưởng 15.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Restaurant System Senior Officer

Management Administration

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay