Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

12+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

Customer Success (Customer support with recruitment exp)

Customer Care Customer Support Conflict Resolution Recruitment Customer Service

380 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Indo] Implementation Lead

Consultant Customer Support Interpersonal Skills Conflict Resolution Consultant

Up to 2,800 $ | Indonesia

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Philippines] Implementation Consultant

Consultant Customer Support Interpersonal Skills Conflict Resolution Consultant

Up to 1,700 $ | Philippines

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Vietnam] Implementation Lead

Consultant Customer Support Interpersonal Skills Conflict Resolution Consultant

Up to 2,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Indonesia] Customer Success Manager

Consultant Management Customer Service Consultant

Up to 2,800 $ | Indonesia

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Singapore] Customer Success Manager

Consultant Management Customer Service Consultant

Up to 4,500 $ | Singapore

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Office Administrator

HR Administration

300 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior IT Recruiter

Recruitment HR HR Recruitment

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên thiết kế Hệ thống chính sách nhân sự (C&B)

C&B Human Resource HR

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Restaurant System Senior Officer

Management Administration

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên Khoa học/ Steam

Teaching Skill Teacher

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giáo viên dạy môn Soroban

Teaching Skill Teamwork Teacher

300 - 520 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay