Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

8+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

HR (Full-time Remote)

HR Payroll Interpersonal Skills HR

500 - 600 $ | Philippines, Remote, Indonesia

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior IT Recruiter

Recruitment HR HR Recruitment

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên thiết kế Hệ thống chính sách nhân sự (C&B)

C&B Human Resource HR

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

HR Manager

HR Management HR

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Restaurant System Senior Officer

Management Administration

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trợ lý Giám đốc

Management Administration

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên Khoa học/ Steam

Teaching Skill Teacher

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giáo viên dạy môn Soroban

Teaching Skill Teamwork Teacher

300 - 520 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay