Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

7+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

Trợ lý Giám đốc

Management Administration

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Recruitment delivery

Teamwork English Recruitment

Up to 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Restaurant System Senior Officer

Management Administration

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Nhân sự

HR Management HR

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Special Assistant to the CEO

Communications English

900 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giáo viên Khoa học/ Steam

Teaching Skill Teacher

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giáo viên dạy môn Soroban

Teaching Skill Teamwork Teacher

300 - 520 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay