Need headhunter job search support during the COVID-19 pandemic? Please submit your resume here!

10+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

HRBP executive

HR Management HR Game

400 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Nghiên cứu và Xây dựng học liệu

Training Management Trainer

500 - 1,000 $ | Hà Nội

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Talent Acquisition Manager

HR

1,000 $ to Negotiable | Hà Nội

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

MOET Teaching Assistant

300 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Admin

Manager Management Administration

2,000 - 3,000 $ | Thailand

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng nhóm Biên soạn và Phát triển chương trình đào tạo

Training Teaching Skill Trainer

430 - 650 $ | Hà Nội

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Tuyển dụng và Đào tạo giáo viên

Training Teaching Skill Trainer

300 - 550 $ | Hà Nội

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng nhóm Xây dựng & Phát triển kho học liệu

Training Teaching Skill Trainer

430 - 650 $ | Hà Nội

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Public Policy Advocate

Public Speaking Public Relations Public Relation

1,500 - 3,000 $ | Hà Nội

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

HR Generalist

Technology Microsoft Office Problem Solving Communications Business Administration HR Administration

Up to 950 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay