Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

HR Supervisor

Leadership HR Management Training HR Administration

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giáo viên Khoa học/ Steam

Teaching Skill Teacher

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giám đốc Đào Tạo

Communications Management Planning Mentoring Information Technology Design Training Analytical Teaching Skill Project Management

1,300 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay