Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

2+ Cơ hội giới thiệu job HR, Education

Human Resources Manager

Recruitment Training HR Planning Management HR

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên dạy môn Soroban

Teaching Skill Teamwork Teacher

300 - 520 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay