Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

5+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Education

Trợ lý Đối nội

Management Administration

430 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trợ lý Giám đốc

Management Administration

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên STEAM

Teaching Skill Scientific Research Teacher

300 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Quản lý trung tâm đào tạo

Marketing Project Management

350 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Đào Tạo

Communications Management Planning Mentoring Information Technology Design Training Analytical Teaching Skill Project Management

1,300 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay