Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+ Cơ hội giới thiệu job HR Manager

Human Resources Manager

Recruitment Training HR Planning Management HR

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay