Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+ Cơ hội giới thiệu job IT Business Analyst

Senior Data Analyst

SQL R Python Data Visualizations Statistics Data Analyst

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ IT (BUSINESS ANALYST)

Business Analyst Storyboard Wireframes Business Analyst Production

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Analyst (Middle)

English Analytical Product Design Market Research Marketing Content creator Product Management Business Analyst

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay