Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

7+ Cơ hội giới thiệu job Java Developer

Java Lead Architect

Java Computer Science Software Development Training Architecture Management Developer

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 48,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

JAVA Technical Team Lead

Java Computer Science Spring Angular Computer Science Web Development Developer

1,800 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Engineer

Java Spring Backend

1,400 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Java Developer - Data Integration

Scala MySQL Kotlin Java Analytical Oracle Problem Solving SQL Developer

1,700 - 2,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 27,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

Java OOP Spring MVC Jenkins MySQL Developer

600 - 850 $ | Ho Chi Minh, Da Nang

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Engineer

Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior JAVA Developer

Computer Science Java Spring SQL Database Design Problem Solving Teamwork Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay