Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

25+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Management & Business

Head of Accounting and Reporting

Finance / Accounting

$2.700 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Deputy CEO

Finance / Accounting

$3.700 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Business Manager

General management

$2.500 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Project Assistant

General management

1.700 - $2.700 | Cambodia

Thưởng 25.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Project Manager

General management

$2.700 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Chuyên viên kế toán

Finance / Accounting

500 - $780 | Ho Chi Minh

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Business Development Representative

Business Development

650 - $1.300 | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Trưởng nhóm Đầu tư & Nguồn vốn

Operations

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Venture Capitalist

Operations

800 - $1.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Assistant VP Operations

SQL Operation Management

2.500 - $4.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 80.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Assistant VP Collection

Operations

2.500 - $4.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 80.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Chuyên viên BA ERP

ERP Operations

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Giám đốc Marketing

CMO

$1.300 to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 30.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Delivery Consultant

Consultant

Negotiable | Korea

Thưởng 30.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Business Development Manager

Business Development Sales

2.000 - $2.500 | India

Thưởng 45.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Project Manager

Project Management General management

1.000 - $2.000 | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Chief Accountant

Accounting Tax Reporting Finance / Accounting

1.500 - $2.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

General Manager of Indoor Golf Club

General management

Negotiable | Cambodia

Thưởng 30.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

General Manager of Physical Examination Center

General management

Negotiable | Cambodia

Thưởng 30.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Key Account/ Commercial Specialist (Full-time Remote)

eCommerce Account Management Account Management

1.300 - $1.500 | Thailand, Remote

Thưởng 25.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay