Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

18+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Management & Business

Ecommerce Business Development

Sale Business Development

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale Support Specialist

Customer Support Customer Service

300 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Expansion Manager - Vietnam

Presentation Skills Interpersonal Skills Negotiation Financial Sales Sales Manager Networking Business Development

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Hanoi] Business Development Executive

Sales

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Customer Support for Blockchain De-fi Projects

Customer Support Customer Service

430 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Business Development Executive

Sales

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Nhân viên thu mua hàng HN

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Service and Operations Associate

Operations Operations

350 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Japan Country Manager

Strategic Planning Negotiation Marketing Sales Operation Finance Business Development General management

Negotiable | Japan

Thưởng 300,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Service Lead

Management Customer Service English Operations

650 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Operations Control & Optimization Manager

Management Operations English Operations

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Service Manager

Management Customer Service English Customer Service

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Operational Service Manager

Operations Management English eCommerce Operations

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh

Media Sales Management Planning Sales

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account Management

Account Management Account Management

200 - 350 $ | Remote

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

BD Manager

Business Administration Account Management Business Development

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Business Development Director

Communications Press Releases Negotiation Microsoft Office Sale Brand Management Digital Agency Sales Media Sales Management

2,100 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay