Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

29+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Management & Business

Finance Manager

Manager Management Finance Finance / Accounting

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

General Accountant

Finance / Accounting

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Customer Service Manager

Management Customer Service English Customer Service

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Service Management Team Leader

Customer Service Management Customer Service

1,700 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Custody and Investment Operations Manager

Finance Operations Operation Management

Negotiable | Singapore

Thưởng 80,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Indo] Associate Sales Director

SaaS Sales Negotiation Time Management Business Development

Up to 3,400 $ | Indonesia

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Indonesia] Customer Success Manager

Consultant Management Customer Service Consultant

Up to 2,800 $ | Indonesia

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Procurement role - Fresh & packaged food

Procurement Negotiation

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Singapore] Customer Success Manager

Consultant Management Customer Service Consultant

Up to 4,500 $ | Singapore

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Philippines] Associate Sales Director

SaaS Sales Negotiation Time Management Business Development

Up to 3,400 $ | Philippines

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Philippines] Senior Sales Development Representative

Sales Sales

Up to 3,000 $ | Philippines

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Executive

Interpersonal Skills Business Development

1,000 - 1,600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

BD Manager

Sales Management Business Development

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

BD/Assistant

Sale Consultant Planning Business Development Sales

800 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Credit Approval Team Leader

Risk Management Finance / Accounting Business Analyst

1,500 - 2,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Service Supervisor

Customer Service Finance / Accounting

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Deputy Chief Accountant

Finance Finance / Accounting

1,000 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale Support Specialist

Customer Support Customer Service

300 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Expansion Manager - Vietnam

Presentation Skills Interpersonal Skills Negotiation Financial Sales Sales Manager Networking Business Development

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay