Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

10+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Management & Business

Operation Assistant

Operations Operations

350 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Manager Management Marketing

3,000 - 4,000 $ | Thailand

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Service Operation Supervisor

Operations Management Operations

850 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh

Media Sales Management Planning Sales

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Operations Manager - convenience store chain

Operations Interpersonal Skills Operation Management

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Property Insurance-Actuary

Manager Management General management

4,000 - 6,000 $ | Cambodia

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account Management

Account Management Account Management

200 - 350 $ | Remote

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

BD Manager

Business Administration Account Management Business Development

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

BD Executive

Sales Telesale Business Development Sales

250 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Director

Communications Press Releases Negotiation Microsoft Office Sale Brand Management Digital Agency Sales Media Sales Management

2,100 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay