Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

23+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Management & Business

General Accountant

Accounting Finance Finance / Accounting

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

VP Of Marketing

English Marketing Marketing Strategy Marketing Management Digital Marketing Branding CMO

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 80.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketer (Full-time Remote)

Growth Hacking Business Development

1.700 - 2.000 $ | Remote, Indonesia

Thưởng 40.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Support Director (Software Testing Product)

English Customer Service Customer Service Management Software Development

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CXO - Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng

Customer Support Management Customer Service

2.000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Service Team Leader

Customer Service Customer Service

700 - 1.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám Đốc Siêu Chi nhánh

Management General management

Sign in to view | Hải Phòng, Ha Noi, Thanh Hóa

Thưởng 80.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Analyst (Full-time Remote)

Business Analyst Implementation

600 - 1.000 $ | Philippines, Remote

Thưởng 12.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of Business Development

SaaS Sales Leadership Skills Business Development

3.000 - 5.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 70.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Implementation Manager (Full-time Remote)

Project Management Customer Service Implementation

600 - 1.000 $ | Philippines, Remote

Thưởng 12.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fraud Specialist

Business Analyst Python SQL

1.200 - 1.700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development

Negotiation Customer Service Communications Account Management Problem Solving Business Development

Up to 1.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám Đốc Vùng

Management General management

Sign in to view | Ha Noi

Thưởng 170.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám Đốc Chi nhánh Chuẩn

Management General management

Sign in to view | Thanh Hóa, Hải Phòng, Ha Noi

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

1.500 - 3.000 $ | Ha Noi

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Success (Account)

Customer Service Problem Solving Account Management Microsoft Office Communications Documentation Technical Support HR Customer Service

Up to 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Chairman Assistant

Finance Audit Inventory Management Finance / Accounting

3.000 - 6.000 $ | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Custody and Investment Operations Manager

Finance Operations Operation Management

Negotiable | Singapore

Thưởng 80.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

BD/Assistant

Sale Consultant Planning Business Development Sales

800 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 13.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

1.500 - 3.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay