Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

7+ Cơ hội giới thiệu job Management & Business

CEO/COO

Management CEO

1,700 $ to Negotiable | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Business Development Specialist (Expat Only)

Sales Negotiation Creativity English Business Development

800 - 1,500 $ | Remote

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Điều phối viên môn Toán (Math Coordinator)

Mathematics Training English Teamwork

1,700 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of Accounting

Finance Accounting Leadership Skills Real Estate Finance / Accounting

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Lead (+ attractive Commission)

Sales English Sales

200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development

Sales Communications Negotiation English Consultant Business Development

550 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Director

Microsoft Office Communications Negotiation Press Releases Digital Agency Sales Brand Management Media Sales Sale Management

2,100 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay