Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

9+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Trade Marketing Manager

Brand Marketing Marketing

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Brand Designer

Designer Branding Branding

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Digital Marketing

SEO Content Marketing Blog Writing Analytics Social Media Marketing Digital Marketing

1,000 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Marketing

Marketing Management Market Research

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Intern Content + Design (Full time only)

Content Writing Design Content creator Designer

Up to 100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay