Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

18+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Community Director

Marketing Community Building Customer Service English Marketing

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing Manager

Marketing Digital Marketing Digital Marketing

1.300 - 1.700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Medical Copywriter

Creativity Marketing UI / UX Marketing

500 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Communication & MKT Campaign Manager

Community Building Marketing English Management Marketing

2.000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of B2B Marketing (Global)

SaaS Sales Leadership Skills Marketing

Negotiable | Remote

Thưởng 100.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Community Manager

Marketing English Management Marketing

1.250 - 2.500 $ | Ho Chi Minh, Remote, Hà Nội

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketer

Digital Marketing

800 - 1.300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Community Director

Marketing English Management Marketing

1.500 - 3.000 $ | Remote

Thưởng 24.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Event & Activation Manager

Marketing

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing Manager

Marketing

1.200 - 2.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Marketing Manager (Full-time Remote)

Marketing

Negotiable | Remote

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Ads & SEO Strategist

Digital Marketing

500 - 900 $ | Đà Nẵng

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Content Creator (Content Lead)

English Marketing Marketing Strategy Marketing Management Digital Marketing

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Platform Engagement Manager

Digital Marketing

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Acquisition Specialist

Digital Marketing

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Artist

Arts & Crafts Marketing

600 - 1.000 $ | Philippines, Indonesia, Remote

Thưởng 13.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - 1.000 $ | Hà Nội

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketing Leader

Teamwork English Marketing Digital Marketing

500 - 1.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay