Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

18+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Creative Video Editor

Video Editing Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Mobile App/Game

Marketing Digital Marketing Digital Marketing

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Marketing English Management Marketing

1,200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Community Manager

Marketing English Marketing

800 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Field Marketing Manager

Marketing Management Press Releases Digital Marketing Marketing

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Google ADS

eCommerce Google Adwords Digital Marketing

650 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Engineer

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager (Digital)

Digital Marketing Creativity Marketing Management Digital Marketing

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Facebook Ads

Digital Marketing Facebook Marketing Digital Marketing

350 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Digital Marketing Marketing

650 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Intern Content + Design (Full time only)

Content Writing Design Content creator Designer

Up to 100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Intern (Content/Community)

Content Marketing Problem Solving Microsoft Office Communications Content Writing Content creator Marketing

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketing Leader

Teamwork English Marketing Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay