Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

19+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Chief Marketing Officer

CMO

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 45.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Senior Community Manager

Marketing

300 - $520 | Ho Chi Minh

Thưởng 4.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Junior Content Marketer

Marketing

200 - $400 | Ho Chi Minh

Thưởng 2.500.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Community Manager

Marketing English Management Marketing

1.250 - $2.500 | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Marketing

$1.000 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Social Marketing

Marketing

$500 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Mobile game

Marketing

$500 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Growth Marketing Leader

English Teamwork Digital Marketing Marketing

500 - $1.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Senior Marketer

Digital Marketing

700 - $2.000 | Ha Noi

Thưởng 17.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Growth Marketer

Digital Marketing

1.000 - $1.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 12.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

B2C Marketing Director

Marketing Strategy Marketing Management Marketing

3.000 - $5.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 70.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Nhân viên Digital Marketing (Google Ads)

Google Adsense Digital Marketing

870 - $2.100 | Ho Chi Minh

Thưởng 14.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Google Ads

Digital Marketing Marketing

350 - $520 | Ho Chi Minh

Thưởng 5.500.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Market Research Analyst

Data Marketing

350 - $430 | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Event & Activation Manager

Marketing

$1.000 to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Digital Marketing Manager

Marketing

1.200 - $2.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 25.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Platform Engagement Manager

Digital Marketing

$1.000 to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Creative Marketing Artist

Arts & Crafts Marketing

600 - $1.000 | Philippines, Indonesia, Remote

Thưởng 13.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist - User Acquisition

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - $1.000 | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay