Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Field Marketing Manager

Marketing Management Press Releases Digital Marketing Marketing

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Content Specialist

Marketing Content Marketing Advertising Digital Marketing Marketing

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Google ADS

eCommerce Google Adwords Digital Marketing

650 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CRM Manager

Data Analytics CRM

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

SEO & ASO Manager

SEO Applications

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Engineer

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager (Digital)

Digital Marketing Creativity Marketing Management Digital Marketing

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Digital Marketing (HN)

Digital Marketing Facebook Marketing Digital Marketing

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên SEO

SEO Google Analytics Digital Marketing

Up to 520 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Chuyên viên Facebook Ads

Digital Marketing Facebook Marketing Digital Marketing

350 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Social Media Coordinator

Social Media Marketing Digital Marketing

430 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CMO

Marketing Management Marketing Marketing

2,000 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Intern Content + Design (Full time only)

Content Writing Design Content creator Designer

Up to 100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Intern (Content/Community)

Content Marketing Problem Solving Microsoft Office Communications Content Writing Content creator Marketing

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketing Leader

Teamwork English Marketing Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay