Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

12+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Conversion Optimization Manager

Digital Marketing Digital Marketing

1.600 - 2.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 35.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Analytics Specialist

Business Analytics Data Analysis Digital Marketing Digital Marketing Data Analyst

1.600 - 2.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Communication & Marketing Campaign Manager

Marketing Community Building Marketing

1.000 - 2.000 $ | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Manager

Digital Marketing Facebook Marketing Digital Marketing

850 - 1.300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile Game Marketer

Marketing Facebook Games Google Adwords Digital Marketing

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Artist

Arts & Crafts Marketing

600 - 1.000 $ | Indonesia, Philippines, Remote

Thưởng 13.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Video Editor

Video Editing Digital Marketing

500 - 1.000 $ | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Community Manager

Marketing English Marketing

800 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 13.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Field Marketing Manager

Marketing Management Press Releases Digital Marketing Marketing

1.000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - 1.000 $ | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketing Leader

Teamwork English Marketing Digital Marketing

500 - 1.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay