Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

18+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

Marketing Director

Brand Marketing eCommerce Marketing

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 36,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Marketing Management Marketing

900 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ad Executive

Advertising Digital Marketing

500 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Content Marketing

Content Writing Design Content creator Designer

Up to 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Intern Content + Design (Full time only)

Content Writing Design Content creator Designer

Up to 100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Nhân viên truyền thông sự kiện

Marketing Marketing

430 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Marketing Digital Marketing

1,000 - 1,500 $ | Bình Dương

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Truyền thông, Đối ngoại

Digital Marketing Social Media Platforms English Digital Marketing

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SaaS Marketing Manager

Digital Marketing Marketing Strategy SaaS Sales Strategic Planning Marketing Management Planning CMO Marketing

1,500 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Inbound Marketing Specialist (Content)

Marketing eCommerce SEO Analytics Content creator Marketing Planning

900 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile Game Marketer

Marketing Facebook Games Google Adwords Digital Marketing

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SEO Executive

SEO Google Adwords Analytics HTML JavaScript Digital Marketing

Up to 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Ads Executive

Google Adwords Digital Marketing Digital Marketing

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Strategy Planning Manager

Strategic Planning Retail Sales English Consultant Management

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay