Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

16+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing & Advertising Jobs

SaaS Marketing Team Lead

Digital Marketing Marketing Strategy SaaS Sales Strategic Planning Marketing Management Digital Marketing Market Research Management

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Inbound Marketing Specialist (Content)

Marketing eCommerce SEO Analytics Content creator Marketing Planning

900 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

BD Manager

Business Administration Account Management Digital Marketing

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Video Grapher

Press Releases Marketing Digital Marketing

350 - 550 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SEO Specialist

SEO Digital Marketing

350 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Idea Creator

Social Media Marketing Facebook Marketing

430 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Mobile Game Marketer

Marketing Facebook Games Google Adwords Digital Marketing

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SEO Executive

SEO Google Adwords Analytics HTML JavaScript Digital Marketing

Up to 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

POD Marketing Leader (Print on Demand)

Marketing Analytics Facebook Google Adwords Marketing

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Ads Executive

Google Adwords Digital Marketing Digital Marketing

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Strategy Planning Manager

Strategic Planning Retail Sales English Consultant Management

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Truyền thông - Marketing

Digital Marketing Google Adwords Press Releases Social Media Marketing SEO Creativity Teamwork Email Marketing Management Marketing

Up to 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay