Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

5+ Cơ hội giới thiệu job Marketing & Advertising Jobs

Google Ads Executive

Google Adwords Digital Marketing Digital Marketing

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Facebook Ads Marketing Executive

Creativity Facebook Marketing Digital Marketing Digital Marketing

340 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay