Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

2+ Cơ hội giới thiệu job Marketing Manager

Marketing Manager

Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Truyền thông - Marketing

Digital Marketing Google Adwords Press Releases Social Media Marketing SEO Creativity Teamwork Email Marketing Management Marketing

Up to 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay