Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+ Cơ hội giới thiệu job Mobile Developer

Senior React Native Developer

iOS Development Android React Native Javascript ES6 Software Development

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior React Native Developer

iOS Development Android React Native Javascript ES6 Software Development

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Flutter Developer

Flutter Android Eclipse Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay