Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

2+ Cơ hội giới thiệu job Product Designer

PRODUCT DEVELOPMENT TEAM LEADER

Creativity Research Marketing Digital Marketing Leadership Product Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên phối màu và vật liệu sản phẩm

Painting Architecture Drawing Photoshop

Up to 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay