Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+ Cơ hội giới thiệu job Ruby on Rail Developer

Ruby on Rails Developer

Ruby on Rails Redis Amazon Web Services (AWS) HTML5 CSS3 Backend

500 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay